<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7583968\x26blogName\x3dteenage+depresion\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teenagedepresion.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teenagedepresion.blogspot.com/\x26vt\x3d2304630388302515866', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20050531

meme musical

Mi primer meme , de la mano de Iced.

1. Volumen total de música en mi computadora
Volumen brutal! Aparte de eso... unos 80 gigabytes. No, no suelo borrar nada.

2. El último CD que compré:
Kontiki de Cotton Mather.

3. Canción reproduciéndose ahorita:
Ella fitzgerald and Joe Pass - Speak Love

4. Cinco canciones que escucho mucho y significan mucho para mí:
Aqui si que me desmarco. O pongo cinco discos, o me paso el siglo devanandome los sesos...

a)Small parts isolated and destroyed - Nomeansno: Energía, mala ostia y locura en estado puro. Esquizofrenia sonica para despertar de la adolescencia

b)Teenage depression - Eddie and the hot rods : rockanroll del bueno. Puro, sincero y salvaje. ¿a que no adivinais de donde ha salido el titulo de esta bitacora?

c)Django Reindhart - Nuages. Ritmo loco y virtuosismo. Cronica de los "buenos tiempos".

d)Flamingo - flamin´groovies : Salvaje reinterpretacion del rockandroll con clasicos que no deben perderse. Ideal para aburrir a las personas que tanto amas.

e)Don´t worry about me - Joey Ramone : Me pone los pelos de punta su buen gusto, su sinceridad y sobre todo... su historia.

f) A love supreme - John Coltrane : para dejarse llevar luego de un dia de perros. Si la perfeccion existiese, seria similar a este disco.

g) Complete discography - Minor threat :" is like screamin´at a wall, someday it´s gonna fall!"
Ah! que me he pasado...!

5.- Cinco personas a quienes les paso el Batón:
Si es algo bueno se lo paso a:
Tokyonikki (me leera?)
O nadador
Aylen
Bryda
Pablo

Perdonen mi poco esfuerzo de concisión...y comprendan mi indecisión.

Actualizacion: non home, faino onde te sintas comodo :). Exquisita selección.
II Actualizacion : Aqui, manifestate por penultima vez e responde o cuestionario aqui. Graciñas

6 Comments:

Blogger Aylen said...

Pues no me queda otra que recoger el testigo para mi próximo post ;)

3:05 p. m.  
Blogger O Nadador said...

Se che parece ben, meu chamizo, respondo aquí e non no meu bloj:

1. Volumen total de música en mi computadora: 10.3 GB, 2.235 arquivos, 148 horas e 4 segundos (non serás da SGAE)

2. El último CD que compré:
Guero de Beck

3. Canción reproduciéndose ahorita:
Future is in the future de Electric Six

4. Cinco canciones que escucho mucho y significan mucho para mí:

Devils haircut de Beck: É unha canción que me obsesiona e que fala da Paranoia, é dicir de min.

Rock and Roll Suicide de Bowie: De todas as que podía escoller del (tantas e tantas) escollo esta, non por ser a máis escoitada (poderían ser Ashes to ashes, The man who sold the world, Moonage daydream) senón por ser o final do Ziggy Stardust e por posuir unha forza incrible. Quitoume as ganas de suicidarme para sempre.

Friday, I´m in love de The Cure: Porque esta canción é para min o heraldo do amor.

Teenage Riot de Sonic Youth: Porque cando escoitei esta canción deixoume de doer a espalda de repente e porque o disco que a contén é unha auténtica delicia.

My Way de Frank Sinatra: Porque gustaríame ter a súa voz e poder despedirme do mundo cantando que a vivín á miña maneira.

Unhas suxerencias. Xa que cumprín podíaste enrollar e poñerme no "Yo leo". Tamén podías dicirlle á recentemente desaparecida Aquí que colabore.

3:10 p. m.  
Blogger O Nadador said...

disculpa son un pouco corto:

as miñas cinco persoas:

aquí
sao tome
emereci
remor
tremor

¿Teño que facelo no meu blog?

3:59 p. m.  
Blogger AQUI said...

acabo de ver a petición... non sei se estarei á altura! dádeme un par de días e responderei, xa que logo, aquí ;-)

10:30 a. m.  
Blogger AQUI said...

(más vale tarde e arrastro que nunca...)

Volumen total de música en mi computadora: fluctúa constantemente, non gardo nada, cando copio nun cd, borro porque o noso ordenador está enfermito e non atura moito peso.

2. El último CD que compré:
"Funeral", de Arcade Fire.

3. Canción reproduciéndose ahorita:
O Gabilondo na Ser, o meu xefe é de ideas fixas...

Cinco canciones que escucho mucho y significan mucho para mí:
Teño que poñer cinco discos coma Chamizo.
-"Lady in satin", de Billie Holliday.
-"Boys for peel", de Tori Amos.
-"Dog man star", de Suede.
-"Pink moon", de Nick Drake.
-"Curtains", dos Tindersticks.

8:42 a. m.  
Anonymous manic depression said...

Well done on a nice blog Blogger. I was looking for information on clinical depression and came across your post meme musical - not precisely what I was looking for related to clinical depression but an interesting read all the same!

7:57 a. m.  

Publicar un comentario

<< Home